fərdiyyət

fərdiyyət
is. <ər.>
1. Bir şəxs və ya hadisəni başqalarından ayıran səciyyəvi və tipik xüsusiyyətlərin məcmusu. // Təklik.
2. Fərdi, özünə xas əlamət və xüsusiyyətləri olan şəxs; şəxsiyyət, fərd.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • fərdiyyətçi — sif. Öz fikir tərzinə və hərəkətlərində fərdiyyətçiliyə meyil edən (adam). // Öz şəxsi mənafeyini cəmiyyətin, kollektivin mənafeyindən üstün tutan, birinci növbədə öz mənafeyini güdən (adam). Cabbarlı «Almaz» pyesində əsasən köhnə fərdiyyətçi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fərdiyyətçilik — is. Xüsusi mülkiyyətçilik ideologiyasının, şəxsiyyətin, fərdin mənafeyini cəmiyyətin, kollektivin mənafeyindən üstün tutan əsas prinsiplərindən biri. Fərdiyyətçilik təmayülü. Fərdiyyətçilik və xüsusiyyətçilik əhvalı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fərdiyyət — ə. təklik, təkbaşınalıq, xüsusilik, yalqızlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bayronizm — <xüs. is. dən> İngilis şairi Bayronun yaradıcılığı təsiri altında XIX əsrin əvvəllərində Qərbi Avropada meydana gəlmiş ədəbi cərəyan (bu cərəyanın xüsusiyyəti romantik fərdiyyətçilikdən, şair ilə cəmiyyət arasında təzaddan, ruh… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dekadentlik — is. <fr.> ədəb. incəs. XIX əsrin axırı və XX əsrin əvvəllərində burjua ədəbiyyatı və incəsənətində pul düşkünlüyü və ifrat fərdiyyətçiliyi ifadə və «sənət sənət üçündür» şüarını təbliğ edən cərəyan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şəxsiyyət — is. <ər.> 1. Bir şəxsə xas olub onun fərdiyyətini müəyyən edən xüsusiyyətlərin məcmusu. Alarsa hər gecə üç dörd nəfər əşxas gər vədim; Nə qəm, beş altı da olsa, mənim şəxsiyyətim artır. M. Ə. S.. 2. Öz xarakteri, əxlaqı, cəmiyyətdə mövqeyi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • utilitarizm — <lat.> 1. Etikada: eqoizmə, fərdiyyətçiliyə əsaslanan burjua cərəyanı (bu cərəyan tərəfdarları iddia edirlər ki, insanın bütün əməlləri ancaq hər şeydən fayda, xeyir götürmək prinsipinə əsaslanır). 2. Hər şeyə xeyir, fayda götürmək… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhvali-ruhiyyə — is. 1. Ruhi hal, ruhi vəziyyət. Düşkün əhvali ruhiyyə. – . . Fərdiyyətçilik və xüsusiyyətçilik əhvali ruhiyyəsi ölməkdədir. M. İ.. 2. Bir şəxsin, ya kütlənin, cəmiyyətin fikri, hissiyyatı. İctimaiyyətin əhvali ruhiyyəsi. – Səlim onu çox yaxşı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”